Aktualności
miesiąc:
W dniu 4 lipca 2012 r. Rada Miejska w Łodzi przyjęła jednogłośnie Zintegrowany Program Rewitalizacji Księżego Młyna (uchwała Nr XLV/843/12).