Aktualności
Pierwsze spotkanie warsztatowe
W dniu 11 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Przędzalnianej 70 odbyło się pierwsze z dwóch spotkań warsztatowych, odbywających się w ramach konsultacji społecznych projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna, prowadzonych w dniach 10-25 kwietnia 2012 r.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 1600 prezentacją Programu przez przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi, podczas której poinformowano uczestników o planowanych działaniach oraz udzielano odpowiedzi na najbardziej istotne pytania. Następnie rozpoczęły się warsztaty, na których uczestnicy mogli przedstawić i zgłosić własne pomysły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugim spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się 17 kwietnia w godzinach 16:00-20:00 w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Przędzalnianej 70, podczas którego omawiane będą zagospodarowanie terenu i przeznaczenie budynków oraz działania artystyczno-kulturalno-społeczne, jakie powinny być realizowane na osiedlu.

Jednocześnie do 25 kwietnia 2012 r. oczekujemy na Państwa uwagi i opinie, dotyczące Programu, które można składać na formularzu konsultacji:
  • w Administracji Nieruchomościami Łódź-Widzew „Księży Młyn” przy ul. Wilczej 6
  • w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Księży Młyn 2
  • w sekretariacie Biura ds. Inwestycji w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113
  • lub mailem na adres: ksiezymlyn.konsultacje@uml.lodz.pl.
Pliki do pobrania: