Aktualności
Drugie spotkanie warsztatowe
Dnia 17 kwietnia 2012 r. w Szkole Podstawowej nr 29 przy ul. Przędzalnianej 70, w godzinach 16.00 – 20.00, odbyło się drugie spotkanie warsztatowe, podczas którego konsultowano projekt Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Księżego Młyna.

Uczestnicy ponownie mogli przedstawiać i zgłaszać własne pomysły dotyczące rewitalizacji osiedla w dwóch obszarach tematycznych:
  • zagospodarowanie terenu oraz przeznaczenie budynków na obszarze objętym Programem
  • działania społeczno-kulturalno-artystyczne na Księżym Młynie.
Jednocześnie przypominamy i serdecznie zachęcamy do zgłaszania Państwa uwag i opinii, dotyczących Programu, na formularzu konsultacji, który można pobrać i złożyć:
  • w Administracji Nieruchomościami Łódź-Widzew „Księży Młyn” przy ul. Wilczej 6
  • w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Księży Młyn 2
  • w sekretariacie Biura ds. Inwestycji w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113
  • lub mailem na adres ksiezymlyn.konsultacje@uml.lodz.pl.
Uwaga! Termin składania formularzy upływa dnia 25 kwietnia 2012 r.
Pliki do pobrania: