Aktualności
Rada Miejska uchwaliła "Zintegrowany Program Rewitalizacji Księżego Młyna"
W dniu 4 lipca 2012 r. Rada Miejska w Łodzi przyjęła jednogłośnie Zintegrowany Program Rewitalizacji Księżego Młyna (uchwała Nr XLV/843/12).

Remonty dwóch pierwszych domów familijnych przy ul. Księży Młyn 4 i 6 rozpoczną się już w tym roku.

W latach 2013-2014 remontom poddane zostaną kolejne budynki przy ul. Księży Młyn.

W drugiej połowie 2013 r. wyremontowana i przebudowana zostanie przestrzeń ulicy Księży Młyn. Wykonane zostaną równe chodniki, wyrównana zostanie nawierzchnia brukowa jezdni, przeprowadzona zostanie konserwacja zieleni. Pojawią się również nowe nasadzenia, ławki, latarnie.

Program, oprócz zadań inwestycyjnych, zakłada prowadzenie animacji obszaru w zakresie rozwoju aktywności gospodarczej i społecznej, poszerzenia oferty edukacyjnej oraz ożywienia ruchu turystycznego na całym obszarze dawnego imperium Scheiblera.

Jednocześnie Rada Miejska w Łodzi podjęła decyzję o wyłączeniu Księżego Młyna z Programu rewitalizacji domów familijnych.
Pliki do pobrania: